شرکت اکا روسیه | AKA

21/10/2018
فلزیاب اکا | AKA SIGNUM MFD

فلزیاب اکا | AKA SIGNUM MFD

فلزیاب AKA SIGNUM MFD فلزیاب اکا دارای عملکرد پالس می باشد . این دستگاه دارای 4 مد جستجو و قابلیت حذف آهن می باشد.مزیتی که این […]
error: Content is protected !!