اندرسون رادس امریکا | Anderson Rades

08/02/2016
فلزیاب پی ام آر 3 | PMR 3

ردیاب پی ام آر 3 | PMR 3

ردیاب خوراک خور PMR3 ردیاب پی ام آر 3| PMR 3  که نزد افراد جوینده گنج و اجناس مدفون در زیر زمین بسیار محبوب است و […]
04/02/2016
شاقول تیتان2|TITAN II

طلایاب شاقولی تیتان 2 | TITAN II

ردیاب TITAN II فلزیاب TITAN II PENDULUM از نوع شاقول های گمانه زن بزای یافتن هدف های زیر زمین می باشد که توسط شرکت اندرسون رادس آمریکا […]
error: Content is protected !!