شرکت 5بی دیتکتورز ترکیه| 5b detectors

04/07/2018
ردیاب سوپر الانتراما Super Alantrama

ردیاب سوپر الانتراما | Super Alantrama

ردیاب Super Alantrama ردیاب دونفره سوپر الانتراما |Super Alantrama مدل پیشرفته تر ردیاب بیوتارا |Biotara است. سوپر الانتراما |Super Alantrama می تواند فلزات طلا، نقره و حفره […]
06/02/2018
فلزیاب جئوتارا | JEOTARA

ردیاب جئوتارا | JEOTARA

ردیاب  JEOTARA ردیاب جئوتارا | JEOTARA طراحی شده برای تشخیص طلا ، بناها و فضاهای تاریخی ، غارها ،فلزات ارزشمند مانند نقره ، مس و برنز با […]
06/02/2018
ردیاب 2نفره بیوتارا | biotara

ردیاب 2نفره بیوتارا | biotara

ردیاب بیوتارا |ردیاب Biotara  ردیاب بیوتارا محصول شرکت 5B Detectors ترکیه است. ردیاب 2 نفره بیوتارا |Biotara مدل پیشرفته تر ردیاب جيوتارا است. در این دستگاه خطاهای […]
error: Content is protected !!